Aktuální stav rybníka!

23.08.2019 09:41

Vážení členové,

poslední výsledky rozborů vody a ryb prokázaly lehce zvýšené koncentrace některých chemických prvků, které ale nemají vliv na poživatelnost ryb.

tj. Ryby v našem rybníce jsou poživatelné.

Protokol je k nahlédnutí na OÚ Tursko

Výbor