Možnost individuálního plnění brigády v roce 2021

30.03.2021 08:52

 

Vážení rybáři, s ohledem na stávající vládní opatření,  výbor spolku pro splnění brigádní povinnosti nabízí možnost individuálního plnění brigády v roce 2021 provedením těchto prací :

 

Bude započítáno :

1. Odkopání a odstranění hlíny pod a za lavičkami na hrázi.  (již obsazeno)

    (Hlína sahá až k sedáku a maže sedícího)   ………………………   1 až 2 lidi  á 5 hod.

2. Nátěr laviček luxolem ………………………………………………      2 lidi á 10 hod.

3. Odvoz  ořezaných větví na hromádkách okolo rybníka na hromadu na parkoviště pod hrází ……………………………………………  2 lidi á 5 hod.

4. Shrabání a odvezení kamenů a spadaných větví pod stromy podél břehů okolo celého rybníka,  tak aby se dala sekat tráva………  2 lidi á 10 hod.

5.  Dosypání štěrku na břehu k panelům podél zdi u Greenu ………2 lidi á 5 hod. 

 

Organizace dalších společných brigád bude patrně možná až ve druhé polovině roku, kde bude hlavním úkolem vyklizení Bašty, vybetonování nové podlahy, položení vhodné krytiny,  popř. další úpravy a poté nastěhování zpět.

 

Zapůjčení nářadí, kolečka, luxolu a štětců, pily atd. po telefonické domluvě zajistí Ondřej Holuša, K Rybníku 63,  tel.: 606123127, a Michal Rambousek, V Zahradách 172, tel.: 723738100, popř. další členové výboru spolku.            

Rybáři, kteří postavili lavičku na straně u studánky mohou nahlásit počet brigádních  hodin  panu Holušovi.

 

Toto oznámení je vyvěšeno na všech k tomu určených místech v Tursku

Předseda spolku Michal Verner