Rybářská schůze 17.2.2024

21.02.2024 13:01

Petrův zdar,

v sobotu jako tradičně proběhla rybářská schůze.

Jako každý rok jsme probrali loňský rok, finance, stav zarybnění a plánované akce na tento rok včetně brigád.

Zároveň jsme odhlasovali změny v rybářském řádu týkající se brigádní povinnosti, ceny za neodpracovanou hodinu, uvidenci brigád atd.

Veškeré změny najdete v aktualizovaném rybářském řádu, který jako novinku obsahuje sekci, co vše se změnilo vrámci aktualizace řádů.

Předběžně uvádíme termíny brigád. Žádáme o co největší účast.

23.3. - úklid kolem rybníka před zahájením sezóny, údržba zázemí a kolí rybníka 9:00

28.4. - stavba vatry - 9:00

30.4. - čarodějnice - příprava sezení a den po úklid (koordinuje p.Rambousek)

18.5. - příprava na závody 9:00

25.5. - rybářské závody

Výbor