Důležité sdělení o stavu rybníka! Čtěte!

27.07.2019 21:09

Vážení členové rybářského spolku Studánka a občané Turska,

rádi bychom vás informovali o situaci ohledně ekologické události týkající se našeho rybníka.

Jak jistě víte, v úterý 16.7.2019 vznikl požár v prostorech společnosti Nimetal. Hašení se zúčastnilo několik hasičských sborů a probíhalo do večerních hodin.
Následkem hašení byl unik hasební vody do našeho rybníka. Bohužel i přes snahu hasičů (nornými stěnami a ucpávkami, odčerpáváním potoka) se nepodařilo zabránit dílčímu přítoku kontaminované vody potokem.

Rozbory:
Během uterý a několika následujících dní bylo odebráno několik vzorků vody z potoka a rybníka. Všechny rozbory prokázaly nadlimitní hodnoty měřených chemických látek a jejich sloučenin.
V odběrech a rozborech se bude stále pokračovat. Bude se odebírat voda a bahno ve více místech rybníka a také se bude dělat rozbor masa ryb.

Závěr:
Bylo doporučeno ryby ve větším množství nekonzumovat a také nekoupat zvířata v rybníce.

V následujících dnech budou probíhat oficiální odběry akreditovanou laboratoří inspekce životního prostředí. O výsledcích vás budeme neprodleně informovat.

Výbor rybářského sdružení.