Upřesnění lovu SUMCE s okamžitou platností!

03.07.2018 09:26

Petrův ZDAR,

rádi bychom uvedli na pravou míru podmínky pro lov SUMCE, neboť po poslední schůzi panují různé varianty/vysvětlení lovu sumce.

Lov SUMCE je možno provádět na  4 pruty a to neomezenou dobou lovu (non-stop) v době od 16.6. do 31.12. Takovýto lov je třeba nahlásit členům výboru. Montáž a velikost nástrahy musí být adekvátní k lovu sumce (nikoli ostatních dravých ryb).

Výbor rybářského spolku